Zevende jaar: logistiek

Informatie

Tot en met schooljaar 2024-2025 ligt in het 7de jaar de volledige focus op logistiek. Je leert de taken van een logistiek medewerker op praktijkgerichte wijze uitvoeren (goederen ontvangen en opslaan in een magazijn, goederen verzendklaar maken, goederen registreren in de voorraadadministratie). De helft van de schoolweek spendeer je op school, de andere helft op de stageplaats.

Op het einde van het 7de jaar kan je een diploma secundair onderwijs behalen.

Heb je al een diploma secundair onderwijs? Ook dan kan je het 7de jaar logistiek volgen. Dit kan de kans op tewerkstelling vergroten.

Vanaf schooljaar 2025-2026 wordt dit een se-n-se (secundair na secundair) logistiek assistent magazijn. Na het afronden van deze se-n-se behaal je extra arbeidsmarktkwalificaties die ervoor zorgen dat je nog beter voorbereid bent om in te stromen in het werkveld. Je kan er ook voor kiezen om hierna een graduaatsopleiding aan te vatten.

afbeelding
afbeelding
Lessentabel
Algemene vorming Lesuren
Project algemene vakken 4
Frans 2
Engels 2
Godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
Richtingspecifieke vorming Lesuren
Stage logistiek 18
Verwerkingsopdracht stage 2
Totaal 32