Tweede graad: natuurwetenschappen

Informatie

In de 2de graad hebben de leerlingen op onze school de keuze tussen 2 domeinen, namelijk "economie en organisatie" en "wetenschappen".

Binnen het domein wetenschappen bieden we de richting natuurwetenschappen aan. Deze richting kan je starten na elke basisoptie van het 2de jaar.

Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting. Ze combineert een brede algemene vorming met aandacht voor de kernwetenschappen biologie, chemie, fysica en wiskunde.

Je leert er abstract en wetenschappelijk denken, problemen oplossen en analyseren. Vanuit je eigen waarnemingen, proefjes of natuurkundige observaties leer je besluiten trekken. Ben je nieuwsgierig en gefascineerd door mens en natuur, dan is natuurwetenschappen vast iets voor jou!

Deze richting is een doorstroomrichting en bereidt voor op verder studeren in het hoger onderwijs.

afbeelding
afbeelding
Lessentabel
Algemene vorming Lesuren
3de jaar 4de jaar
Frans 4 4
Nederlands 4 4
Engels 3 2
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Differentiatie Lesuren
ICT 1 2
Leren leren 1 1
Fysica / STEM 0 1
Artistieke vorming 1 0
Richtingspecifieke vorming Lesuren
Wiskunde 5 5
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Totaal 32 32