Derde graad: wetenschappen-wiskunde

Informatie

In de 3de graad hebben leerlingen binnen de doorstroomfinaliteit keuze uit 1 studierichting: 'wetenschappen-wiskunde'.
Als je deze richting succesvol afwerkt, behaal je een diploma met onderwijskwalificatie 4. Met dit diploma kan je verderstuderen aan de hogeschool of universiteit. Ook een graduaatsopleiding kan je met dit diploma aanvatten.

In de studierichting wetenschappen-wiskunde zijn alle aspecten van een algemene vorming van belang.

In de component wetenschappen worden de exacte wetenschappen uitgediept vanuit een sterke component wiskunde. Naast een degelijke theoretische bagage is er ook ruimte voor practica en projecten. Je leert wetenschappelijke informatie nauwkeurig analyseren en je wordt vertrouwd met wetenschappelijk onderzoek.

De component wiskunde vraagt een zekere mate van abstract denkvermogen. Heb je hiervoor interesse en schrikken cijfers en uitdagende formules je niet af, dan is deze richting iets voor jou.

afbeelding
afbeelding
Lessentabel
Algemene vorming Lesuren
5de jaar 6de jaar
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Aardrijkskunde 2 1
Differentiatie Lesuren
STEM / onderzoekcompetenties 1 1
Leren leren 1 1
Mens en samenleving 1 1
Richtingspecifieke vorming Lesuren
Wiskunde 6 6
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Informaticawetenschappen 0 1
Totaal 32 32