Derde graad: wetenschappen-wiskunde

Informatie

In de 3de graad hebben leerlingen vanaf schooljaar 23-24 binnen de doorstroomfinaliteit keuze uit 1 studierichting: 'wetenschappen-wiskunde'.

In de studierichting wetenschappen-wiskunde zijn alle aspecten van een algemene vorming van belang.

In de component wetenschappen worden de exacte wetenschappen uitgediept vanuit een sterke component wiskunde. Naast een degelijke theoretische bagage is er ook ruimte voor practica en projecten. Je leert wetenschappelijke informatie nauwkeurig analyseren en je wordt vertrouwd met wetenschappelijk onderzoek.

De component wiskunde vraagt een zekere mate van abstract denkvermogen. Heb je hiervoor interesse en schrikken cijfers en uitdagende formules je niet af, dan is deze richting iets voor jou.

Deze studierichting is een algemeen vormende doorstroomrichting waarin we je voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding in allerlei domeinen.

afbeelding
afbeelding
Lessentabel
Algemene vorming Lesuren
5de jaar 6de jaar
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Aardrijkskunde 2 1
Differentiatie Lesuren
STEM / onderzoekcompetenties 1 1
Leren leren 1 1
Mens en samenleving 1 1
Richtingspecifieke vorming Lesuren
Wiskunde 6 6
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Informaticawetenschappen 0 1
Totaal 32 32