Eerste jaar A-stroom

Informatie

Het eerste jaar A-stroom maakt deel uit van een brede eerste graad.
Dit betekent dat je na die eerste graad nog uit een breed gamma aan richtingen kan kiezen.

De overgang van de lagere school naar het secundair is een grote stap. Je wordt hier optimaal in begeleid. In het eerste jaar hoef je bijvoorbeeld nog geen studiekeuzes te maken. We gaan samen met jou aan de slag.

Wennen aan de nieuwe omgeving, rust en vertrouwen vinden, de werking leren kennen: dit zijn de beginvoorwaarden om op een fijne manier school te lopen.

Je maakt kennis met de vele studiedomeinen. Zo bestaat het eerste jaar uit een basispakket van 27 lesuren en 5 lesuren differentiatie. Het vak OEI bestaat uit 1 uur orde en organisatie (leren leren) en 1 uur ICT. De resterende 3 differentiatie-uren worden verdeeld over de vakken Nederlands, Frans en wiskunde.
Je werkt op jouw niveau. Er is dus tijd voor remediëring als je het moeilijk hebt of verdieping voor als je meer uitdaging wil.

afbeelding
afbeelding
Lessentabel
Algemene vorming Lesuren
Nederlands 4
Wiskunde 4
Frans 3
Aardrijkskunde 2
Artistieke vorming: muziek en beeld 2
Godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
Mens en samenleving 2
Natuurwetenschappen 2
Techniek 2
Engels 1
Geschiedenis 1
Differentiatie Lesuren
OEI 2
Nederlands +1
Wiskunde +1
Frans +1
Totaal 32