Tweede jaar A-stroom

Informatie

In het 2de jaar A-stroom kan je terecht als je slaagt voor het eerste jaar A-stroom. Ook dit tweede jaar heeft een brede en oriënterende basis. Je kiest één van de basisopties (economie en organisatie of moderne talen-wetenschappen). Nadien kan je, met een A-attest, doorstromen naar elke richting van de 2de graad.

In het 2de jaar word je begeleid in het ontdekken van jouw talenten en interesses zodat je nadien een goede en doordachte keuze kan maken.

Er zijn 25 lesuren aan algemene vorming en differentiatie. Deze lessen zijn voor de twee basisopties gelijk en hebben hetzelfde niveau.

Aan de basisoptie worden 5 lesuren besteed. In de lessentabel vind je de vakken die daarbij horen.

afbeelding
afbeelding
Lessentabel
Algemene vorming Lesuren
Nederlands 4
Wiskunde 4
Frans 3
Artistieke vorming: muziek en beeld 2
Engels 2
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
Techniek 2
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 1
Differentiatie Lesuren
OEI 1
Frans / Wiskunde 1
Basisoptie: Economie en organisatie Lesuren
Economie en organisatie 5
Basisoptie: Moderne talen - Wetenschappen Lesuren
Wetenschappen 3
Moderne talen 2
Totaal 32