Derde graad: applicatie- en databeheer

Informatie

In de 3de graad hebben leerlingen binnen de dubbele finaliteit keuze uit 2 studierichtingen: 'bedrijfsorganisatie' en 'applicatie- en databeheer'.
Als je deze richting succesvol afwerkt, behaal je een diploma met onderwijskwalificatie 4. Met dit diploma kan je verderstuderen aan de hogeschool of universiteit. Ook een graduaatsopleiding kan je met dit diploma aanvatten.

'Applicatie-en databeheer' is een technologische en theoretisch-praktische richting die leerlingen onderzoekend en contextgericht inzichten binnen de toegepaste wiskunde en softwareontwikkeling laat ontdekken.
Leerlingen worden technologisch vaardig in het ontwikkelen van datacommunicatienetwerken, applicaties, computer- en netwerkarchitectuur, en in het identificeren en oplossen van fouten binnen deze contexten.
Hiernaast leren ze zich zowel schriftelijk als mondeling vlot uitdrukken in het Nederlands, Engels en Frans en krijgen ze een uitgebreid pakket toegepaste wiskunde.
Ook in de andere vakken leren ze ICT-vaardigheden functioneel inzetten.

afbeelding
afbeelding
Lessentabel
Algemene vorming Lesuren
5de jaar 6de jaar
Engels 3 3
Frans 3 3
Nederlands 3 3
Wiskunde 3 2
Godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
Differentiatie Lesuren
Leren leren 1 1
Mens en samenleving 1 1
Richtingspecifieke vorming Lesuren
Applicatie en databeheer 11 12
Totaal 32 32