Derde graad: bedrijfsorganisatie

Informatie

In de 3de graad hebben leerlingen vanaf schooljaar 23-24 binnen de dubbele finaliteit keuze uit 2 studierichtingen: 'bedrijfsorganisatie' en 'applicatie- en databeheer'.

'Bedrijfsorganisatie' is een theoretisch-praktische richting die inzichten biedt uit de algemene economie en bedrijfswetenschappen.
Daarnaast is deze studierichting gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot boekhouden en financieel beheer.
Ze vormt leerlingen in het ondersteunen van HR-activiteiten met aandacht voor aspecten van instroom en tewerkstelling, sociale wetgeving en loonberekeningen.

Deze richting valt binnen de dubbele finaliteit en heeft als doel om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar het hoger onderwijs of ze voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

afbeelding
afbeelding
Lessentabel
Algemene vorming Lesuren
5de jaar 6de jaar
Nederlands 3 3
Frans 3 3
Engels 3 3
Wiskunde 2 2
Godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Geschiedenis 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Differentiatie Lesuren
Leren leren 1 1
Mens en samenleving 1 1
Richtingspecifieke vorming Lesuren
Bedrijfseconomie 12 12
Totaal 32 32