Derde graad: logistiek

Informatie

In de 3de graad biedt onze school vanaf schooljaar 23-24 binnen de arbeidsgerichte finaliteit de studierichting 'logistiek' aan.

Tijdens de opleiding 'logistiek' worden leerlingen competenties bijgebracht die belangrijk zijn bij het verrichten van uitvoerende taken met betrekking tot goederenbehandeling in een magazijnomgeving zoals ontvangst, opslag, voorraadbeheer en order picking.
Ook het besturen van een gemotoriseerd intern transportmiddel zoals een hef- of reachtruck staat centraal.

Deze richting valt binnen de arbeidsgerichte finaliteit en heeft als doel om leerlingen voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

afbeelding
afbeelding
Lessentabel
Algemene vorming Lesuren
5de jaar 6de jaar
MAVO 3 3
Frans 2 2
Godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Wiskunde 2 2
Differentiatie Lesuren
Engels 2 2
ICT 1 1
Richtingspecifieke vorming Lesuren
Logistiek 16 16
Totaal 32 32