Derde graad: logistiek

Informatie

In de 3de graad biedt onze school binnen de arbeidsgerichte finaliteit de studierichting 'logistiek' aan.
Als je deze richting succesvol afwerkt, behaal je een diploma met onderwijskwalificatie 3 en bijkomende beroepskwalificaties. Met dit diploma kan je aan de slag op de arbeidsmarkt of kan je een graduaatsopleiding aanvatten. Ook een se-n-se (secundair-na-secundair) behoort tot de mogelijkheden. Binnen de se-n-se logistiek assistent magazijn kan je nog extra beroepskwalificaties behalen die ervoor zorgen dat je nog beter voorbereid bent om in te stromen in het werkveld.

Tijdens de opleiding 'logistiek' worden leerlingen competenties bijgebracht die belangrijk zijn bij het verrichten van uitvoerende taken met betrekking tot goederenbehandeling in een magazijnomgeving zoals ontvangst, opslag, voorraadbeheer en order picking.
Ook het besturen van een gemotoriseerd intern transportmiddel zoals een hef- of reachtruck staat centraal.

afbeelding
afbeelding
Lessentabel
Algemene vorming Lesuren
5de jaar 6de jaar
MAVO 3 3
Frans 2 2
Godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Wiskunde 2 2
Differentiatie Lesuren
Engels 2 2
ICT 1 1
Richtingspecifieke vorming Lesuren
Logistiek 16 16
Totaal 32 32