Huidig aanbod

Brede eerste graad
Eerste jaar 1ste jaar A-stroom
Tweede jaar* 2de jaar A-stroom
Tweede en derde graad
Finaliteit doorstroom Finaliteit doorstroom / arbeidsmarkt Finaliteit arbeidsmarkt
Derde jaar Natuurwetenschappen Bedrijf en organisatie /
Vierde jaar Natuurwetenschappen Bedrijf en organisatie /
Vijfde jaar Wetenschappen-wiskunde Applicatie- en databeheer
Bedrijfsorganisatie
Logistiek
Zesde jaar* Wetenschappen-wiskunde Informaticabeheer
Handel
Kantoor
Zevende jaar* / / Logistiek
Finaliteit doorstroom
Derde jaar Natuurwetenschappen
Vierde jaar Natuurwetenschappen
Vijfde jaar Wetenschappen-wiskunde
Zesde jaar* Wetenschappen-wiskunde
Finaliteit doorstroom / arbeidsmarkt
Derde jaar Bedrijf en organisatie
Vierde jaar Bedrijf en organisatie
Vijfde jaar Applicatie- en databeheer
Bedrijfsorganisatie
Zesde jaar* Informaticabeheer
Handel
Finaliteit arbeidsmarkt
Vijfde jaar Logistiek
Zesde jaar* Kantoor
Zevende jaar* Logistiek

* In het 2e jaar bieden we de basisopties "Economie en organisatie" & "Moderne talen - Wetenschappen"

* Het 6de en 7de jaar volgt nog de oude onderwijsstructuur en benamingen