Derde graad: wetenschappen-wiskunde

Informatie

In schooljaar 2023-2024 wordt deze richting enkel nog aangeboden in het zesde jaar.
In het vijfde jaar voorzien we de vernieuwde richting wetenschappen-wiskunde.


In de studierichting wetenschappen - wiskunde zijn alle aspecten van een algemene vorming van belang.

In de component wetenschappen worden de exacte wetenschappen uitgediept vanuit een sterke component wiskunde. Naast een degelijke theoretische bagage is er ook ruimte voor practica en projecten. Je leert wetenschappelijke informatie nauwkeurig analyseren en je wordt vertrouwd met wetenschappelijk onderzoek.

De component wiskunde vraagt een zekere mate van abstract denkvermogen. Heb je hiervoor interesse en schrikken cijfers en uitdagende formules je niet af, dan is deze richting iets voor jou.

Deze studierichting is een algemeen vormende doorstroomrichting waarin we je voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding in allerlei domeinen.

afbeelding
afbeelding
Lessentabel
Algemene vorming Lesuren
6de jaar
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Godsdienst 2
Geschiedenis 2
lichamelijke opvoeding 2
Aardrijkskunde 1
Esthetica 1
Differentiatie Lesuren
STEM / Onderzoekscompetenties 3
Richtingspecifieke vorming Lesuren
Wiskunde 6
Biologie 2
Chemie 2
Fysica 2
Totaal 32