Derde graad: informaticabeheer

Informatie

In schooljaar 2023-2024 wordt deze richting enkel nog aangeboden in het zesde jaar.
In het vijfde jaar voorzien we de richting applicatie en databeheer.


In de richting informaticabeheer krijg je naast een algemene vorming ook een bedrijfsgerichte vorming met aandacht voor drie componenten:

Een praktische taalkundige vorming in Nederlands, Frans en Engels met aandacht voor de specifieke bedrijfseconomische context.

Een toegepaste informatica vorming met aandacht voor het beheer van computersystemen en netwerken, het gebruik en beheer van softwarepakketten en het ondersteunen van gebruikers van een informaticasysteem.

Een bedrijfsgerichte vorming met aandacht voor bedrijfsbeheer, zodat je je kan vestigen als zelfstandig ondernemer.

De doelstellingen worden onder meer bereikt via projectvormen.

Deze richting is een doorstroomrichting en bereidt je voor om verder te studeren in het hoger onderwijs of op een opleiding secundair na secundair.

afbeelding
afbeelding
Lessentabel
Algemene vorming Lesuren
6de jaar
Nederlands 4
Wiskunde 3
Engels 3
Frans 3
Godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 1
Geschiedenis 1
Aardrijkskunde 1
Richtingspecifieke vorming Lesuren
Toegespaste informatica 10
Project 2
Totaal 32