Derde graad: handel

Informatie

In schooljaar 2023-2024 wordt deze richting enkel nog aangeboden in het zesde jaar.
In het vijfde jaar voorzien we de richting bedrijf en organisatie.


De richting handel in de 3de graad biedt jou een praktische taalkundige vorming in Nederlands, Frans, Engels en Duits met aandacht voor de bedrijfseconomische context.

Daarenboven bevat het lessenpakket een bedrijfseconomische vorming. De klemtoon ligt op de studie van de onderneming. Je verwerft inzicht in ondernemersvaardigheden en de verschillende beleidsaspecten van de onderneming zoals marketing, personeelsbeleid, duurzaam ondernemen en het financieel beleid. Je leert commerciële en administratieve verrichtingen afhandelen binnen een professioneel boekhoudpakket. Deze doelstellingen worden onder meer bereikt door het maken van een geïntegreerde proef.

Deze richting is een doorstroomrichting en bereidt je voor om verder te studeren in het hoger onderwijs of op een opleiding secundair na secundair.

afbeelding
afbeelding
Lessentabel
Algemene vorming Lesuren
6de jaar
Frans 4
Nederlands 4
Wiskunde 3
Engels 3
Duits 2
Godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 1
Geschiedenis 1
Aardrijkskunde 1
Richtingspecifieke vorming Lesuren
Bedrijfseconomie 9
Totaal 32