Zevende jaar: logistiek

Informatie

In het 7de jaar ligt de volledige focus op logistiek. Je leert de taken van een logistiek medewerker op praktijkgerichte wijze uitvoeren (goederen ontvangen en opslaan in een magazijn, goederen verzendklaar maken, goederen registreren in de voorraadadministratie). De helft van de schoolweek spendeer je op school, de andere helft op de stageplaats. Er wordt ook gewerkt aan een GIP.

Op het einde van het 7de jaar kan je een diploma secundair onderwijs behalen.

Heb je al een diploma secundair onderwijs? Ook dan kan je het 7de jaar logistiek volgen. Dit kan de kans op tewerkstelling vergroten.

afbeelding
afbeelding
Lessentabel
Algemene vorming Lesuren
Project algemene vakken 4
Frans 2
Engels 2
Godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
Richtingspecifieke vorming Lesuren
Stage logistiek 17
Logistiek 2
Verwerkingsopdracht stage 1
Totaal 32