Derde graad: applicatie- en databeheer (vanaf 2023-2024)

Informatie

De studierichting "applicatie- en databeheer" wordt voor het eerst aangeboden in schooljaar 2023-2024 (5e jaar).

Deze richting uit de dubbele finaliteit zet breed in op softwareontwikkeling, databeheer en netwerken. Het beantwoordt aan het profiel van leerlingen die doorstromen vanuit de tweede graad Bedrijf en organisatie (domein Economie en Organisatie). Ook de richting Elektrotechnieken (domein STEM) is een mogelijke vooropleiding voor de derde graad Applicatie- en databeheer. De nieuwe richting wordt dan ook in de beide domeinen gepositioneerd.

De studierichting richt zich in het bijzonder op jongeren met een sterke interesse in ICT, die cognitief voldoende sterk zijn voor de specifieke vorming in wiskunde en informatica. Die leerlingen zijn sterk in het leren binnen de concrete context eigen aan het studiedomein en de studierichting. Vanuit die concrete en praktische context van de studierichting kunnen ze meer theoretische inzichten en concepten verwerven. Zij zijn in staat om effectieve handelingen te stellen, om technische uitdagingen aan te pakken en een persoonlijk karakter te geven aan een verhaal.

afbeelding
afbeelding
Lessentabel

De lessentabel van deze nieuwe studierichting (schooljaar 2023-2024) is momenteel nog niet gekend.
Zodra deze bekend gemaakt wordt kunt u deze hier terugvinden.