5de en 6de jaar Handel

De richting handel in de 3de graad biedt jou een praktische taalkundige vorming in Nederlands, Frans, Engels en Duits met aandacht voor de bedrijfseconomische context.

Daarenboven bevat het lessenpakket een bedrijfseconomische vorming. De klemtoon ligt op de studie van de onderneming. Je verwerft inzicht in ondernemersvaardigheden en de verschillende beleidsaspecten van de onderneming zoals marketing, personeelsbeleid, duurzaam ondernemen en het financieel beleid. Je leert commerciële en administratieve verrichtingen afhandelen binnen een professioneel boekhoudpakket. Deze doelstellingen worden onder meer bereikt door het maken van een geïntegreerde proef.

Deze richting is een doorstroomrichting en bereidt je voor om verder te studeren in het hoger onderwijs of op een opleiding secundair na secundair.

 

Computertalen

De lessentabel

Algemene vorming Lesuren
5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Frans 4 4
Engels 3 3
Duits 2 2
Nederlands 3 4
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 1 1
Richtingspecifieke vakken Lesuren
Bedrijfseconomie 9 9
Project 1
Lesuren differentiatie Lesuren
Leren leren 1 1
TOTAAL 33 33