5de en 6de jaar Wetenschappen-Wiskunde

STEM

In de studierichting wetenschappen - wiskunde zijn alle aspecten van een algemene vorming van belang.

In de component wetenschappen worden de exacte wetenschappen uitgediept vanuit een sterke component wiskunde. Naast een degelijke theoretische bagage is er ook ruimte voor practica en projecten. Je leert wetenschappelijke informatie nauwkeurig analyseren en je wordt vertrouwd met wetenschappelijk onderzoek.

De component wiskunde vraagt een zekere mate van abstract denkvermogen. Heb je hiervoor interesse en schrikken cijfers en uitdagende formules je niet af, dan is deze richting iets voor jou.

Deze studierichting is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin we je voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding in allerlei domeinen.

 

Vloeistoffen

De lessentabel

Algemene vorming Lesuren
5de jaar 6de jaar
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Frans 3 3
Engels 2 2
Nederlands 4 4
Esthetica 1 1
Richtingspecifieke vakken Lesuren
Aardrijkskunde 1/2 1/2
Wiskunde 6 6
Fysica 2 2
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Lesuren differentiatie Lesuren
Leren leren 1 1
STEM 2 2
ICT (1) (1)
TOTAAL 33 33