5de en 6de jaar Kantoor

Vanaf de 3de graad kan je de richting Kantoor/Logistiek kiezen. Je bereidt je in deze richting voor op het uitoefenen van een beroep. De beroepsrichting is een praktijkgerichte opleiding met stages, werkplekleren, bedrijfsbezoeken en extra opleidingen om een specifiek attest te behalen.

In het 5de jaar ligt de focus op kantoor. Je leert de pc vlot gebruiken, je leert de basis om te communiceren in vreemde talen, je leert secretariaatstaken uitvoeren en basis boekhoudkundige opdrachten komen aan bod. Via stage (wekelijks en blokstage) kan je jouw vaardigheden en attitudes in de realiteit oefenen en verfijnen.

In het 6de jaar krijg je zowel een administratieve als logistieke stage. In logistiek maak je kennis met magazijnbeheer (goederenopslag, voorraadadministratie,...). Doorheen het schooljaar werk je aan een geïntegreerde proef (GIP).

Het VCA-attest kan dit schooljaar behaald worden. Ook het attest van heftruckbestuurder kan je behalen dankzij een samenwerking met de VDAB. De theorie wordt op school behandeld en extern ingeoefend en geëvalueerd.

Wanneer alle leerplandoelstellingen behaald zijn, behaal je het getuigschrift van de 3de graad secundair onderwijs.

 

Kantoor

De lessentabel

Algemene vorming Lesuren
5de jaar 6de jaar
Project algemene vakken (PAV) 4 4
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Zakelijke communicatie
Nederlands
2
Frans 3 2
Engels 2 2
Richtingspecifieke vakken Lesuren
VCA 1
GIP (Geïntegreerde proef) 2
Administratie boekhouden 3 3
Logistiek 6 2
Stage - Logistiek 4
Administratie 5
Stage - Administratie 4 7
Lesuren differentiatie Lesuren
Ondernemend project 2
TOTAAL 33 33