5de en 6de jaar Informaticabeheer

In de richting informaticabeheer krijg je naast een algemene vorming ook een bedrijfsgerichte vorming met aandacht voor drie componenten:

Een praktische taalkundige vorming in Nederlands, Frans en Engels met aandacht voor de specifieke bedrijfseconomische context.

Een toegepaste informatica vorming met aandacht voor het beheer van computersystemen en netwerken, het gebruik en beheer van softwarepakketten en het ondersteunen van gebruikers van een informaticasysteem.

Een bedrijfsgerichte vorming met aandacht voor bedrijfsbeheer, zodat je je kan vestigen als zelfstandig ondernemer.

De doelstellingen worden onder meer bereikt via projectvormen.

Deze richting is een doorstroomrichting en bereidt je voor om verder te studeren in het hoger onderwijs of op een opleiding secundair na secundair.

 

Computertalen

De lessentabel

Algemene vorming Lesuren
5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Frans 3 3
Engels 3 3
Nederlands 3 4
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 1 1
Richtingspecifieke vakken Lesuren
Toegepaste informatica 11 10
Project 2 2
Lesuren differentiatie Lesuren
Leren leren 1 1
TOTAAL 33 33