4de jaar Natuurwetenschappen

In de 2de graad hebben de leerlingen op onze school de keuze tussen 2 domeinen, namelijk "economie en organisatie" en "wetenschappen".

Binnen het domein wetenschappen bieden we de richting natuurwetenschappen aan. Deze richting kan je starten na elke basisoptie van het 2de jaar.

Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting. Ze combineert een brede algemene vorming met aandacht voor de kernwetenschappen biologie, chemie, fysica en wiskunde.
Je leert er abstract en wetenschappelijk denken, problemen oplossen en analyseren. Vanuit je eigen waarnemingen, proefjes of natuurkundige observaties leer je besluiten trekken. Ben je nieuwsgierig en gefascineerd door mens en natuur, dan is natuurwetenschappen vast iets voor jou!

Deze richting is een doorstroomrichting en bereidt voor op verder studeren in het hoger onderwijs.

 

Werken met PC

De lessentabel

Algemene vorming Lesuren
3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Frans 4 4
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Engels 3 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
MEAV 1 -
Nederlands 4 4
Richtingspecifieke vakken Lesuren
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Wiskunde 5 5
Lesuren differentiatie Lesuren
Bedrijfseconomie/
Informatica
1 2
Leren leren 1 1
Seminarie/differentatie fysica/differentiatie chemie/onderzoekscompetenties - 1
TOTAAL 32 32