3de en 4de jaar Wetenschappen

In de 2de graad hebben de leerlingen op onze school de keuze tussen 2 domeinen, namelijk "economie en organisatie" en wetenschappen.

De richting wetenschappen kan je starten na elke basisoptie van het 2de jaar.

In deze richting gaat een groot deel van de aandacht naar wetenschappelijke vakken zoals fysica, chemie en biologie. Je leert er abstract en wetenschappelijk denken, problemen oplossen en analyseren. Vanuit je eigen waarnemingen, proefjes of natuurkundige observaties leer je besluiten trekken. Ben je nieuwsgierig en gefascineerd door mens en natuur, dan is wetenschappen vast iets voor jou!

Het derde en 4de jaar volgen elkaar mooi op. De verschillende vaardigheden en onderwerpen komen doorheen de 2 jaren aan bod.

Deze richting is een doorstroomrichting en bereidt voor op verder studeren in het hoger onderwijs.

 

Werken met PC

De lessentabel

Algemene vorming Lesuren
3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Frans 4 4
Engels 3 2
Fysica/Chemie 1
Nederlands 4 4
Wiskunde 5 5
Plastische opvoeding 1
Muzikale opvoeding 1
Informatica 1 1
Richtingspecifieke vakken Lesuren
Fysica 2 2
Chemie 2 2
Biologie 2 2
Lesuren differentiatie Lesuren
Leren leren 1 1
TOTAAL 32 32