4de jaar Wetenschappen

In het vierde jaar hebben de leerlingen op onze school de keuze tussen 2 domeinen, namelijk "economie en organisatie" en "wetenschappen".

In deze richting gaat een groot deel van de aandacht naar wetenschappelijke vakken zoals fysica, chemie en biologie. Je leert er abstract en wetenschappelijk denken, problemen oplossen en analyseren. Vanuit je eigen waarnemingen, proefjes of natuurkundige observaties leer je besluiten trekken. Ben je nieuwsgierig en gefascineerd door mens en natuur, dan is wetenschappen vast iets voor jou!

Deze richting is een doorstroomrichting en bereidt voor op verder studeren in het hoger onderwijs.

 

Werken met PC

De lessentabel

Algemene vorming Lesuren
4de jaar
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Frans 4
Engels 2
Nederlands 4
Wiskunde 5
Muzikale opvoeding 1
Informatica 1
Richtingspecifieke vakken Lesuren
Fysica 2
Chemie 2
Biologie 2
Lesuren differentiatie Lesuren
Fysica/Chemie 1
Leren leren 1
TOTAAL 32