3de en 4de jaar Handel

In de 2de graad hebben de leerlingen op onze school de keuze tussen 2 domeinen, namelijk "economie en organisatie" en wetenschappen.

In het domein economie en organisatie bieden wij de richting handel aan. Deze richting kan je starten na elke basisoptie van het 2de jaar.

Handel is een brede richting waarbij de klemtoon ligt op de werking van het bedrijfsleven. Zowel de commerciƫle als administratieve vaardigheden komen aan bod. Er is veel aandacht voor de technieken van boekhouding, de binnen- en buitenlandse handel en de toegepaste informatica. Je leert hoe een bedrijf praktisch georganiseerd, is zodat je uiteindelijk in een bedrijf kan functioneren.

Het derde en vierde jaar volgen elkaar mooi op. De verschillende vaardigheden en onderwerpen komen doorheen de 2 jaren aan bod.

Deze richting is een doorstroomrichting en bereidt voor op verder studeren in het hoger onderwijs.

 

Werken met PC

De lessentabel

Algemene vorming Lesuren
3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Frans 4 4
Engels 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Richtingspecifieke vakken Lesuren
Bedrijfseconomie
(boekhouding, informatica, ...)
6 6
Informatica 3 3
Lesuren differentiatie Lesuren
Leren leren 1 1
TOTAAL 32 32