2de jaar A-stroom

In het 2de jaar A-stroom kan je terecht als je slaagt voor het eerste jaar A-stroom. Ook dit tweede jaar heeft een brede en oriënterende basis. Je kiest één van de basisopties (economie en organisatie of moderne talen-wetenschappen). Nadien kan je, met een A-attest, doorstromen naar elke richting van de 2de graad.

In het 2de jaar word je begeleid in het ontdekken van jouw talenten en interesses zodat je nadien een goede en doordachte keuze kan maken.

Er zijn 25 lesuren aan basisvorming. Deze lessen zijn voor de twee basisopties gelijk en hebben hetzelfde niveau.

Aan de basisoptie worden 5 lesuren besteed. In de lessentabel vind je de vakken die daarbij horen.

 

Workshop koken

De lessentabel

Basisvorming

Algemene vorming Lesuren
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Natuurwetenschappen 1
Lichamelijke opvoeding 2
Frans 3
Engels 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Techniek 2
Artistieke vorming: muziek en beeld 2
Lesuren differentiatie Lesuren
OEI 1
Frans/Wiskunde 1

Basisopties

Economie en organisatie Lesuren   Moderne talen - Wetenschappen Lesuren
Economie en organisatie 5   Wetenschappen 3
  Moderne talen 2
TOTAAL 32   TOTAAL 32